[2002. 08. 19.] QFD 효용성향상연구 우수과제선정

작성자
quality
작성일
2020-02-15 22:46
조회
1538
품질공학연구실에서 수행한 "Quality Function Deployment의 효용성 향상을 위한 연구"가 과학기술부로부터 우수 연구과제로 선정되었다.

본 과제는 과학기술부가 지원하는 국제공동연구사업으로 1998.9월부터 2년간 수행되었다.

김광재 교수가 총괄 책임자를 맡았고, 핀란드 TSEBA의 Tomi Seppala 교수가 상대국 counterpart로 참여했으며, 본 연구실에서는 정지형, 이승식, 안혜린, 이동욱, 정인준 학생 등 5명이 참여하였다.

본 과제의 성과는 과학기술부의 국제공동연구사업 우수 연구 사례집에 소개될 예정이다.
전체 915
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
15
[2001. 08. 25.] Dennis Lin 교수 초청세미나
quality | 2020.02.15 | 추천 0 | 조회 1382
quality 2020.02.15 0 1382
14
[2001. 05. 26. - 2001. 05. 27.] 제2회 홈커밍데이
quality | 2020.02.15 | 추천 0 | 조회 1439
quality 2020.02.15 0 1439
13
[2001. 05. 24.] ETRI 프로젝트 2차 워크샵
quality | 2020.02.15 | 추천 0 | 조회 1378
quality 2020.02.15 0 1378
12
[2001. 04. 24.] 2001년 연구실 홈커밍데이 공지
quality | 2020.02.15 | 추천 0 | 조회 1369
quality 2020.02.15 0 1369
11
[2001. 04. 13.] 김광재 교수님, 품질경영학회 특강
quality | 2020.02.15 | 추천 0 | 조회 1493
quality 2020.02.15 0 1493
10
[2002. 08. 19.] QFD 효용성향상연구 우수과제선정
quality | 2020.02.15 | 추천 0 | 조회 1538
quality 2020.02.15 0 1538
9
[2001. 04. 19.] 박사과정 조현우 ICC&IE 학회 참가
quality | 2020.02.05 | 추천 1 | 조회 1673
quality 2020.02.05 1 1673
8
[2001. 02. 28. - 2001. 03. 01.] 2001년 MT (경주)
quality | 2020.02.05 | 추천 0 | 조회 2015
quality 2020.02.05 0 2015
7
[2000. 12. 23.] 품질공학 연구실 석사 2기 안혜린 결혼식
quality | 2020.02.05 | 추천 0 | 조회 2006
quality 2020.02.05 0 2006
6
[2000. 12. 20.] 2000년 마무리 회식
quality | 2020.02.05 | 추천 0 | 조회 1574
quality 2020.02.05 0 1574
5
[2000. 09. 29.] 산업공학과 초청세미나
quality | 2020.02.05 | 추천 0 | 조회 1649
quality 2020.02.05 0 1649
4
[2000. 05. 13.] 제1회 홈커밍데이 (경주)
quality | 2020.02.05 | 추천 0 | 조회 1512
quality 2020.02.05 0 1512
3
[2000. 02. 16.] 1999년도 포항공과대학교 졸업식
quality | 2020.02.05 | 추천 0 | 조회 1638
quality 2020.02.05 0 1638
2
[1999. 02. 26.] 6시그마 세미나
quality | 2020.02.04 | 추천 0 | 조회 1723
quality 2020.02.04 0 1723
1
[1999. 04. - 1999. 05.] 핀란드에서의 김광재 교수님
quality | 2020.02.04 | 추천 0 | 조회 1676
quality 2020.02.04 0 1676